Kadıköy’de Büyük Hekim Yürüyüşü düzenlendi: ‘Yaşamak, yaşatmak istiyoruz’

Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabip Odası’nın öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe Ankara Tabip Odası, İzmir Tabip Odası, Bursa Tabip Odası başta olmak üzere birçok ilden tabip odaları, Hekim Birliği Sendikası, DİSK ve birçok meslek örgütleri destek verdi. Hekimler ve sağlık çalışanları, “Parasız eğitim, parasız sağlık”, “Özel sağlık kurumlarında güvenceli çalışma istiyoruz”, “Vergide adalet istiyoruz” yazılı dövizler taşıdılar. Hekimler yürüyüş sırasında, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Asistan hekim köle değildir”, “Sağlıkta performans ölüm demektir”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz” sloganları attı.

“SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜLMESİ TERCİH MESELESİ”

Burada konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Nergis Erdoğan, “Sorunlarımız çok büyük. Hekimlerin talepleri son derece basit. Şiddetsiz bir ortamda, insanca yaşayacağımız koşullarda, gelecek endişesi olmaksızın hekimlik yapmak istiyoruz. Vergide adalet ve göstergeler de bu taleplerimizden bazıları. Öte yandan bulunduğumuz ortamlarda insanlara iyi hizmet verebilmek için, nefes alabilmek için, doktor odaları, kreşler kafeteryalar istiyoruz. Bunlar basit istekler fakat bunların uygulanması kimin neye yatırım yapacağına dair bir tercih meselesi. Günümüzde bu tercihlerin nereye yapıldığını hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Yürüyüşün ardından Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya gelen hekimler burada basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı grup adına İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi doktor Saffet Ercan okudu. “Hekimlere şiddetsiz, güvenli, güvenceli, demokratik çalışma koşulları sağlayan, halkımız için ulaşılabilir bir sağlık ortamı istiyoruz” diyen Ercan, hekimler olarak 14 Mart’ta 14 taleplerini sıraladı. Hekimlerin talepleri şöyle:

1.Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır.

2.TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

3.Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Her sağlık kurumunda yeterli sayıda doktor dinlenme odası, kafeterya, emzirme odası, kreş sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır.

4.Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir.

5.Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.

6.Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600’e yükseltilmelidir.

7.Tüm sağlık emekçilerine, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir.

8.Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir.

9.Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı %15 olmalıdır.

10.Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir.

11.Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir.

12.Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır.

13.Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır.

14.Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x